Hoe werkt bedrijfsleren voor uw medewerkers?

Uw medewerker analyseert zelf zijn of haar (nieuwe) functie en taken op basis van zijn/haar functiebeschrijving. Hij of zij onderzoekt en registreert welke nieuwe kennis, vaardigheden en ervaring nog nodig zijn om de functie goed te kunnen uitvoeren. ‘De eigen functie goed uitoefenen’ is het leerdoel waarmee uw medewerker in het bedrijfsleren aan de slag gaat.

  • Lerend vanuit de bedrijfspraktijk naar de theorie met de leermethodiek van het RolloverEducatie.
  • Als eigenaar en regisseur van zijn of haar eigen leerproces.
  • Lerend binnen een moderne vorm van het gildesysteem: onder dagelijkse begeleiding van een praktijkbegeleider (leermeester) uit het eigen bedrijf, een coach die het leerproces begeleidt en de deelnemer (gezel) op de werkplek bezoekt.
  • Naast overdracht van kennis is er overdracht van bedrijfscultuur.

Digitaal portfolio: nieuwe kennis en ervaring opslaan én delen

De door een medewerker opgedane kennis, vaardigheden en ervaringen worden samengebracht in een persoonlijk, digitaal portfolio. De optelsom van persoonlijke portfolio’s vormt een dynamische kennisbank die mogelijkheden biedt voor het vastleggen en voortdurend verbeteren van het functiegebouw en het delen en toepassen van kennis, vaardigheden en ervaring binnen het eigen bedrijf. En desgewenst ook tussen bedrijven, brancheorganisaties, coaches, onderwijs- en kennisinstellingen en onderzoeksinstellingen.


Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opleiden in de praktijk

Mensen met een mbo diploma zijn makkelijker plaatsbaar in de maatschappij

Hulpvragers van zorginstellingen, mensen met frictie werkloosheid of Wajong, worden volgens het gildesysteem individueel opgeleid voor een mbo diploma. De opleiding gebeurt in een bedrijf of tijdens de dagbesteding van een zorginstelling.

Onderwijs en hulpverlening werken samen. Leerlingen komen niet op school. De gehele opleiding vindt plaats op het bedrijf of tijdens de dagbesteding van de zorginstelling.


Partners

Partners van bedrijfsleren